taxatie

Taxaties

Taxaties voor verschillende doeleinden

Om tot een juiste waardebepaling te komen moet eerst het doel van de taxatie worden vastgesteld. Wilt u een sieraad, juweel of horloge laten verzekeren, dan hoort daar een andere waarde bij dan wanneer u een voorwerp wilt laten veilen, (onderhands) verkopen of verdelen onder de erfgenamen. Taxatie vooraf vrijwaart u van discussie achteraf, bijvoorbeeld bij schade, diefstal of verlies. U heeft alle bezittingen en de waarde hiervan immers door een erkend taxateur laten vastleggen. Bovendien vergroot een nauwkeurige omschrijving van uw bezit de mogelijkheid een verloren of gestolen artikel op te sporen. Het is aan te raden uw sieraden, juwelen, horloges of andere waardevolle bezittingen, elke drie jaar opnieuw te laten uitvoeren.

Maak vrijblijvende afspraak

Taxatie voor verzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Verlies, beschadiging of diefstal van een sieraad of horloge is iets waarvan u hoopt dat het u nooit overkomt. Wat als het toch gebeurd?

Dan heeft u hopelijk een deskundig opgesteld verzekeringsrapport met een actuele waardering van de nieuw- of vervangingswaarde, dat voldoet aan artikel 7:960 BW. Helaas blijkt in de praktijk vaak dat veel mensen onderverzekerd zijn en dat heeft onaangename en onverwachte financiële gevolgen.

Kies voor zekerheid

Onze deskundige, geregistreerde taxateurs leggen voor u, op basis van de juiste waarderingsgrondslag, uw sieraden, horloges en waardevolle eigendommen gedetailleerd vast in een taxatierapport. Met dit taxatierapport kunt u een verzekeringspolis voor optimale dekking afsluiten. Door de taxatie vooraf uit te laten voeren, voorkomt u moeizame discussie met uw verzekering en krijgt u bij verlies, beschadiging of diefstal het bedrag uitgekeerd waar u recht op heeft.

Maak vrijblijvende afspraak

Sieraden-taxatie-e1692018996621_2000x694_acf_croppedSieraden-taxatie-e1692018996621_2000x694_acf_cropped

Taxatie voor erfenisverdeling

Na het verlies van een dierbare of geliefde, kunnen spullen uit de nalatenschap mooie herinneringen zijn. Steun elkaar, koester de mooie herinneringen en zorg voor een eerlijke verdeling.

We hopen allemaal dat onze geliefden zolang mogelijk samen met ons van het leven kunnen genieten. Toch komt er een moment waarop we afscheid van hen moeten nemen. Deze moment zijn alles behalve gemakkelijk en zoeken we vaak steun bij elkaar. Het verdelen van de nalatenschap is ook emotioneel, maar zorgt wel dat herinneringen weer opleven en geeft ons iets om te koesteren.

Wanneer een nalatenschap meer dan alleen emotionele waarde heeft, blijkt uit onderzoek dat bij maar liefst één op de drie erfenisverdelingen, ruzie ontstaat. Een voorname oorzaak is onenigheid over de juiste verdeling van bijvoorbeeld sieraden, juwelen en antiek.

Een taxatierapport biedt houvast

Onze taxatierapporten worden opgesteld door erkend taxateurs en zijn daardoor bindend en rechtsgeldig. Ze geven inzicht in de waarde en helpen hierdoor tot een eerlijke verdeling te komen. Een taxatierapport kan zowel vooraf, zodat dit later geen zorg is voor de nabestaande, als naderhand, om onderlinge onenigheid te voorkomen, worden opgesteld.

Hulp bij erfenisverdeling

Er zijn verschillende situaties waarin het verdelen van een erfenis soms wat lastig is. Ook hier kan een taxatie voor erfenisverdeling en onze ervaring van pas komen.

Niet uw smaak, wel uw herinnering

Sieraden en juwelen uit een erfenis zijn soms al wat ouder en smaken verschillen natuurlijk. Wij kunnen u adviseren om, samen met de expertise van Juwelier De Tijd, oude sieraden in een nieuw jasje te steken. Bijvoorbeeld mét behoud van de originele gravure.

Besluit u om (een deel van) de erfenis te verkopen, dan kunnen wij hierin adviseren. Tijdens een vrijblijvend gesprek kunnen we de mogelijkheden toelichten.

Bekijk het werk van Juwelier De Tijd

Bureaublad-Taxatie-voor-hoog-segment-2_2000x694_acf_cropped_2000x694_acf_croppedBureaublad-Taxatie-voor-hoog-segment-2_2000x694_acf_cropped_2000x694_acf_cropped

Taxatie voor deskundigenbericht

Een deskundigenbericht wordt door de rechtbank aangevraagd wanneer een rechter de kennis mist die nodig is voor de beslissing van het geschil.

Dankzij onze expertise en ervaring zijn wij in staat een deskundigenbericht op te stellen en worden wij met enige regelmaat door de rechtbank gevraagd hen bij te staan met zo’n deskundigenbericht.

Deskundigenbericht aanvragen

De definitie van een deskundigenbericht is: “Het schriftelijke, ondertekende en gedateerde verslag van het onderzoek dat een deskundige in opdracht van de rechter verricht’.

Zo’n verslag is noodzakelijk voor de rechter om het geschil te kunnen beoordelen en daarover uitspraak te kunnen doen. Het verslag of rapport moet dan ook volledig, sluitend en onderbouwd zijn. Dit kan alleen wanneer de deskundige voldoende verstand van zaken heeft.

Mocht u vragen hebben omtrent een deskundigenbericht of op zoek zijn naar een geschikte partij, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Verkopen_2000x694_acf_croppedVerkopen_2000x694_acf_cropped

Het taxatierapport

Duidelijk en overzichtelijk

Een taxatierapport van Rothuis Taxatiebureau bestaat altijd uit een aantal vaste elementen, waarin details uitvoerig worden beschreven. Dit waarborgt de bruikbaarheid en zorgt ervoor dat de inhoud niet mis te verstaan is. In een taxatierapport van Rothuis Taxatiebureau staat:

  • WIE DE EIGENAAR IS
    We vermelden wie de opdrachtgever is en aan wie de eigendommen toebehoren.
  • WORDT HET DOEL VAN DE TAXATIE BESCHREVEN
    Bij een sieraad, juweel of horloge dat u wilt laten verzekeren, hoort een andere waarde dan wanneer u het (onderhands) wilt laten veilen, verkopen of verdelen.
  • STAAT BESCHREVEN OM WELKE BEZITTINGEN HET GAAT
    Het rapport beschrijft de sieraden, juwelen en/of horloges en hun waarde in uitvoerig en eenduidig detail, ondersteund door foto’s gemaakt door de taxateur.

Maak een afspraak

Keurtekens_2000x694_acf_croppedKeurtekens_2000x694_acf_cropped
Edelsteenrapport-taxeren_2000x694_acf_croppedEdelsteenrapport-taxeren_2000x694_acf_cropped
De-Tijd-5_737x837_acf_cropped
Een horloge of sieraad verkregen uit erfenis heeft vaak een grote emotionele waarde. Wij adviseren bijv. bij de verdeling onderling in de familie. Restaureren en transformeren van sieraden behoort tevens tot de mogelijkheden
Joël Rothuis

© 2023 Rothuis Taxatiebureau